Dự Án Điện Mặt Trời 1 MW Tại Đồng Nai Với 2268 Tấm Pin

Dự Án Điện Mặt Trời 1 MW Tại Đồng Nai Với 2268 Tấm Pin

Dự án được Solar INS thực hiện và hợp tác cùng nhà đầu tư tại Đồng Nai. Đây là dự án có công suất đến 1Mw và đang được triển khai. Dưới đây là mô hình dựng 3D mô phỏng chi tiết cho dự án (mô hình nhà xưởng).

Dự Án Điện Mặt Trời 1 MW Tại Đồng Nai Với 2268 Tấm Pin
Dự Án Điện Mặt Trời 1 MW Tại Đồng Nai Với 2268 Tấm Pin
Dự Án Điện Mặt Trời 1 MW Tại Đồng Nai Với 2268 Tấm Pin
Dự Án Điện Mặt Trời 1 MW Tại Đồng Nai Với 2268 Tấm Pin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *