3. DÀNH CHO THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN

Inverter Goodwe HT Series
100-136KW
3 Pha - 12 MPPT
Xem chi tiết
MT Series
50-80KW
3 Pha - 4 MPPT
Xem chi tiết